Boekenclub #2 – ‘t Hooge Nest

Doel is om met elkaar te spreken over het boek en elkaar te helpen het boek beter te begrijpen.

Let erop dat iedereen de mogelijkheid krijgt om haar/zijn gedachten te uiten en om vragen te stellen. Stel elkaar vragen.